Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zloženie sľubu poslanca po doplňovacích voľbách

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

V doplňovacích voľbách sme zvolili poslanca obecného zastupiteľstva. Na niekoľkých zvolaných zasadnutiach, ktoré nasledovali, obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Je stanovený nejaký termín, dokedy musí poslanec zložiť sľub?

Pred zodpovedaním položenej otázky musíme najprv venovať pozornosť účasti poslancov a jej vplyvu na možnosť obecného zastupiteľstva rokovať. Dôvodom je fakt, že v uplynulom období (najmä vplyvom pandémie ochorenia Covid-19) karanténne opatrenia a šírenie ochorenia spôsobovali oveľa častejšie, že sa zasadnutie obecného zastupiteľstva nemohlo uskutočniť práve pre neúčasť dostatočného počtu poslancov. V praxi potom vznikalo mnoho patových situácií alebo improvizovaných postupov, ktorým sa dá predísť úpravou rokovacieho poriadku.
Uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa rokovanie obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") mohlo konať.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. (...)

Táto podmienka sa zisťuje v úvode každého zasadnutia (bez jej splnenia nie je možné prijať žiadne uznesenie, ani schváliť program rokovania) a súčasne platí, že ide o podmienku, ktorá musí byť splnená
počas celého zasadnutia
. Ak by účasť klesla pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, citovaná zákonná podmienka nie j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.