Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo domáhať sa zrušenia uznesenia zastupiteľstva na správnom súde

Dátum: Rubrika: Správne právo

Príspevok oboznamuje čitateľov so závermi rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR z 23. marca 2022, sp. zn. 2Usam/3/2019, v ktorom je obsiahnutá odpoveď na otázku, ktoré subjekty sú oprávnené účinne napadnúť žalobou na správnom súde uznesenie obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo uznesenie zastupiteľstva samosprávneho kraja s cieľom jeho zrušenia. Týmto oprávneným subjektom je len prokurátor.

Aktívna procesná legitimácia domáhať sa žalobou zrušenia uznesenia obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja v prípade, ak bol obsahom tohto uznesenia alebo postupom pri jeho prijatí porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, prislúcha len prokurátorovi, a to za podmienky, že jeho protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené.
V príspevku v tejto súvislosti ďalej uvádzame závery Najvyššieho správneho súdu SR, ktoré vyplývajú z odôvodnenia jeho uznesenia z 23. marca 2022, sp. zn. 2Usam/3/2019.
Žalobná legitimácia, resp. aktívna procesná legitimácia sa skúma podľa jednotlivých typov konaní [§ 6 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok" alebo "SSP")], v ktorých je ustanovené, kto môže žalobu podať. Vo všeobecnosti sa rozlišuje žalobná legitimácia účastníka administratívneho konania (§ 178 ods. 1 SSP), žalobná legitimácia prokurátora
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.