Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosti obcí podľa Autorského zákona pri usporiadaní podujatia

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Príspevok informuje najmä o tom, aké povinnosti musia obce a mestá ako usporiadatelia verejných podujatí splniť v prípade organizovania podujatí, na ktorých má dôjsť k použitiu hudobných diel.

Po uvoľnení pandemických opatrení dostali obce a iné subjekty zelenú na organizovanie rôznych verejných podujatí. Na mnohých z týchto podujatí dochádza k používaniu najmä hudobných diel. Na niektorých podujatiach je hudba nosnou časťou (napr. na koncertoch, diskotékach, majálesoch) a na iných je sprievodnou kulisou (napr. reprodukovaná hudba na rôznych stoličných dňoch, jarmokoch a pod.).
Podmienky používania hudobných a iných diel upravuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p. (ďalej len "Autorský zákon"). Autorský zákon stanovuje, že autor má právo na odmenu za každé použitie diela. Pred podujatím je potrebné získať od autora súhlas na použitie jeho diela (t.j. licenciu), aby nedošlo k neoprávnenému použitiu diela a zásahu do jeho autorských práv.
Práva a povinnosti usporiadateľa (organizátora) podujatia vo vzťahu k používaniu hudobných diel sú upravené:
-
v Sadzobníku autorských odmien, ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje príslušná organizácia kolektívnej správy práv,
-
v príslušnej licenčnej zmluve uzatvorenej podľa Autorského zákona medzi usporiadateľom podujatia a príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv.
Autor
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 Autorského zákona za autora sa považuje "fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila."
V praxi si používatelia hudobných diel často zamieňajú pojmy "autor" a "interpret". Interpret je výkonný umelec, pričom podľa § 94 ods. 2 Autorského zákonapojmom
výkonný umelec
sa rozumie
"fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista."
Príklad č. 1
Pieseň Čerešne spieva napríklad Hana Hegerová, ale aj Zuzana Kronerová, ktoré sú výkonnými umelcami. Autormi piesne sú však Jaro Filip (skladba) a Milan Lasica (text).
Nositeľ práv
V súlade s § 13 ods. 4 Autorského zákona sa ustanovenia predmetného zákona o autorovi vzťahujú aj:
-
na dedičov autora,
-
na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 tohto zákona v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie a
-
na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe Autorského zákona, ak z ich povahy nevyplýva iné.
Autorské diela sú chránené nielen počas autorovho života, ale aj 70 rokov po jeho smrti. Autorské majetkové práva sú predmetom dedičstva; po smrti autora vykonáva autorské majetkové práva dedič, resp. dedičia autora a dedičia ich vykonávajú až do uplynutia trvania majetkových práv.
Príklad č. 2
Autormi piesne Biely kvet sú Kamil Peteraj (text) a Miroslav Žbirka (skladba). Autorské majetkové práva Miroslava Žbirku, ktorý zomrel v n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.