Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Podmienky získavania súhlasu s používaním cookies

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá podmienkami získavania súhlasu s používaním cookies prostredníctvom webových sídiel obcí a poukazuje najmä na pojem „cookies” a ich význam, na požiadavky platnosti súhlasu s používaním cookies, pokutu za porušenie povinnosti získať predchádzajúci súhlas a tiež na možnosť odvolať takýto súhlas.

Otázka podmienok získavania súhlasu s používaním ­cookies môže byť významná tiež pre obce a mestá, keďže niektoré z nich majú na svojich webových sídlach nesprávne alebo neúplné informácie o používaní cookies. V praxi sa možno tiež stretnúť s obcami, ktoré nedodržujú podmienky pri získavaní súhlasu s používaním cookies.
Relevantnú právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje:
-
zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. (ďalej len "zákon o elektronických komunikáciách"),
-
smernica Európskeho parlamentu a Rady
-
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
-
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
Podľa stanoviska Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb k získavaniu súhlasu podľa § 109 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách(ďalej len "stanovisko Úradu pre reguláciu k získavaniu súhlasu") sa pojmom
cookies
rozumejú malé textové súbory, ktoré webový server ukladá do koncového zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa s cieľom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Súbory cookies sú jednoduché textové súbory, ktorých oprávnenie nezahŕňa vykonanie zmeny v programe a ani iné úlohy.
Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba v prípade, ak
dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas
. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.