Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Parkovacie miesta pre zdravotne ťažko postihnutých

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Množia sa nám žiadosti o pridelenie parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých (ďalej len "ZŤP") pri bytových domoch na verejných priestranstvách. Môže (musí) obec na takýchto miestach vyhradiť parkovacie miesta pre ZŤP, resp. rezidentské parkovacie miesta ZŤP?
Reguláciu parkovacích miest pre zdravotne znevýhodnené osoby obsahuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len
"vyhláška č. 532/2002 Z.z."
). Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
musia byť
na každom parkovisku vyhradené
minimálne štyri percentá parkovacích miest, najmenej však jedno, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
.
Toto parkovacie miesto musí byť umiestnené čo najbližšie k vchodu do príslušnej budovy, pred ktorou je parkovisko vytvorené, alebo pri výstupe z parkoviska. Podľa tej istej vyhláškyšírka na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm. Uvedené vymedzuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.