Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Otcovská dovolenka

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá témou otcovskej dovolenky vrátane podmienok vzniku nároku na dávku otcovské a jej výšky.

Od 1. novembra 2022 je účinný zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela ZP" a "Zákonník práce"). Predmetnou novelou bola zavedená tzv. otcovská dovolenka, t.j. dva týždne plateného voľna aj pre otcov, a to aj v prípade, keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok.
Prijatá novela ZP by mala mať pozitívny vplyv na zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov. Otcovská dovolenka bola zavedená s cieľom podpory rovnomernejšieho rozdelenia rodičovských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už od narodenia.
Prostredníctvom novely ZPdošlo k transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (ďalej len "smernica 2019/1158"), do slovenskej legislatívy. V Zákonníku prácepreto boli doplnené a spresnené ustanovenia týkajúce sa rodičovskej dovolenky. Dovtedajšia rodičovská dovolenka otca podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa vďaka novele ZP zmenila na otcovskú dovolenku. Spolu so Zákonníkom prácebol v súvislosti s otcovskou dovolenkou novelizovaný aj zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom poistení"), zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ďalšie právne predpisy.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.