Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dohody a ich overenie základnou finančnou kontrolou

Súčasťou overovania základnou finančnou kontrolou je aj oblasť právnych úkonov majetkovej povahy, medzi ktoré patria spravidla uzatvorené zmluvy, dodatky k zmluvám, ale aj dohody a dodatky k dohodám. Príspevok sa bližšie venuje práve dohodám ako právnym úkonom medzi zmluvnými stranami vzhľadom na ustanovenia § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite"). Bližšie je objasnený pohľad autora na oblasť overovania dohôd, prehľadu častých dohôd v praxi v nadväznosti na správnosť, úplnosť a zákonnosť výkonu základnej finančnej kontroly v roku 2020. Príspevok tiež obsahuje vzorové dva prípady dohôd s ich overením základnou finančnou kontrolou s použitím do aplikačnej praxe subjektu územnej samosprávy.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.