Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Národná rada neschválila návrh nových výdavkových limitov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Tie mali nahradiť aktuálne platné limity z februára 2023 pre roky 2023-2025. Ministerstvo financií SR však už ohlásilo, že rozpočet neplánuje zosúladiť s týmito limitmi.

Verejné financie Slovenskej republiky sa aktuálne nachádzajú v nepriaznivom stave, ktorý charakterizuje jeden z najvyšších deficitov v EÚ. Ak nedôjde k ozdravovaniu verejných financií, dlh sa rýchlo zvýši nad 60 % HDP a bude ďalej akcelerovať až na neudržateľné úrovne už v najbližšej dekáde. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa preto nachádza v pásme vysokého rizika.

Nepriaznivé vyhliadky verejných financií sú do veľkej miery dôsledkom dlhodobej absencie účinného ozdravujúceho nástroja – výdavkových limitov. Ich neschválenie preto vníma Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ako mimoriadne znepokojivú správu pre ďalší vývoj verejných financií.

Neschválenie výdavkového limitu tak neumožnilo spraviť dôležitý krok k úspešnej implementácii výdavkových limitov, tak ako to predpokladá platný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prijatý pred vyše dvanástimi rokmi. Schválenie limitu by naopak poslalo občanom jasný signál, že Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, a teda aj priamo garantuje plnenie legislatívne ukotveného sociálneho štandardu aj do budúcnosti.

Celé stanovisko nájdete na stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Zdroj: RRZ


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.