Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na výjazdovom rokovaní Vlády SR v Galante bol schválený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

Združenie miest a obcí k návrhu novely v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnilo 3 pripomienky. Dve obyčajné pripomienky boli vyhodnotené ako akceptované a jedna zásadná pripomienka bola akceptovaná čiastočne.

Zásadná pripomienka sa týkala Prílohy č. 8 kapitoly č. 13 - Infraštruktúra  položky č. 2 v časti B „Zníženie prahovej hodnoty parkovacích stojísk zo 100 na 40, čo považujeme za neodôvodnené pretože v súčasnosti mnoho samospráv uvažuje o výstavbe záchytných parkovísk. Pri ploche 40 stojísk by každé z uvedených parkovísk podliehalo zisťovaciemu konaniu, ktorého dĺžka je v prípade odvolania 4 mesiace (bez odvolania 2,5 mesiaca).

S prihliadnutím na skutočnosť, že záchytné parkoviská predstavujú významný prínos pre zlepšenie životného prostredia v mestách a obciach sme navrhli prahovú hodnotu zmeniť na 200 stojísk. Vyhodnotením bolo upravenie znenia prílohy k zákonu nasledovne: položka č. 2 Parkovacie plochy časť A - časť B od 200 parkovacích stojísk pre motorové vozidlá.

Podrobnejšie informácie a schválený materiál nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.