Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk pod novým názvom Ihrisko pre každé dieťa.

Po novom už nie je povinnosťou dodržiavať konkrétny typ materiálu, ani pôvodne predpísané prvky. Minimálne 3 inkluzívne prvky a bezbariérový prístup musia byť zakomponované pri budovaní ihriska aj naďalej. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.

V rámci dotácie v maximálnej výške 50 000 eur môžu prijímatelia vybudovať ihrisko podľa svojich potrieb.

Prijímatelia, ktorí obdržali dotáciu v rozpočtovom roku 2022 a 2023 a zatiaľ nezrealizovali verejné obstarávanie na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, môžu požiadať rezort práce o zmenu pôvodne naprojektovaného ihriska. Po schválení ich žiadosti tak začnú s budovaním už podľa podmienok stanovených pre rok 2024.

Keďže počet žiadostí o dotáciu v rámci prvého kola prekračuje vyčlenenú finančnú alokáciu, aktuálne nie je možné prijímať nové žiadosti o dotáciu. Najbližšia možnosť požiadať o dotáciu na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska bude v termíne od 1. novembra do 31. decembra 2024.

Nové podmienky nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zdroj: MPSVaR SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.