Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 3/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,
 
marcovom vydaní časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi nájdete nasledujúce články.
 
V rubrike "Hospodárenie" sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2023. Článok je doplnený aj vzormi. Ďalší článok rubriky prináša prvý príspevok z pripravovaného seriálu o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráveRegistrácia miest a obcí pre daň z pridanej hodnoty je témou tretieho článku rubriky.
 
 
V rubrike "Poznatky z praxe" prinášame 1. časť príspevku o kontrole hospodárenia s majetkom územnej samosprávy na základe pracovného stretnutia organizovaného Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
 
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.