Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zákon o minimálnej mzde v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa upravuje automat pre určenie minimálnej mzdy zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch rokov.

Minimálna mzda vo výške 60 percent z priemernej mzdy. To je cieľom novely, ktorú dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revízia automatu pre určenie minimálnej mzdy má zaistiť, aby minimálna mzda zodpovedala dôstojnej životnej úrovni zamestnancov. Navrhovaná legislatíva má tiež podporiť kvalitu kolektívneho vyjednávania s cieľom zlepšiť práva zamestnancov.

Slovenská republika má tiež v rámci transpozície Európskej smernice prijať opatrenia na zvýšenie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním a podporiť konštruktívne rokovania o mzdách medzi sociálnymi partnermi. Ministerstvo práce navrhuje obnovenie právnej úpravy, ktoré ukladajú záväznosť tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v tom istom odvetví, a tým zvýšiť práva zamestnancov a viac zjednotiť sociálne podmienky.

Jednou z aktivít na zvýšenie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním a zlepšenie sociálneho dialógu je aj akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania. Akčný plán ráta napríklad aj s úpravou odmeňovania sprostredkovateľov a rozhodcov pri sporoch kolektívneho vyjednávania a tripartity, ktoré nebolo valorizované od roku 2009.

Ministerstvo práce navrhlo aj ďalšie úpravy právnych predpisov s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a práva zamestnancov. Tieto zahrňujú zjednodušenia v oznamovaní zmien v sumách stravného a základnej náhrady pri použití súkromného motorového vozidla zamestnancom pri pracovnej ceste. Okrem toho sa do zákona doplňujú pravidlá poskytovania náhrady za pohonné látky pre súkromné elektromobily alebo plug-in hybridy zamestnanca počas pracovnej cesty, keďže zákon doteraz riešil len benzínové a dízlové vozidlá.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.