Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej Európskej únii

Kategória: Aktuality

Zjednodušenú mobilitu a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím.

Jej zavedenie do praxe prinesie jednotné pravidlá pre zdravotne znevýhodnených občanov v rámci všetkých členských štátov EÚ, pomôže ich efektívnej integrácii do spoločnosti a zvýši ich mobilitu aj prístup ku každodenným aktivitám. Proces vydávania nových európskych preukazov pre zdravotne znevýhodnených občanov chce Slovensko spustiť už v budúcom roku.

Štandardizovaný Európsky preukaz pre ťažko zdravotne znevýhodnených občanov a Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb pre znevýhodnených ľudí (ŤZP) v rámci celej EÚ.

Títo občania získajú predovšetkým jednotný prístup a nezávislosť k poskytovaným službám a ďalším výhodám či osobitným podmienkam, ktoré pre ľudí s ŤZP platia aj v iných európskych štátoch. Napr. pri využívaní verejnej dopravy, účasti na kultúrnych podujatiach a návštevách múzeí, rekreačných a športových centier, zábavných parkov a ďalších zariadení. Ide napr. o voľné vstupy, prednostné vstupy, využívanie osobnej asistencie, pomôcok a pod.

Európsky preukaz pre osoby ŤZP bude slúžiť ako potvrdenie zdravotného postihnutia automaticky vo všetkých krajinách EÚ.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.