Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 29. februáru 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

 Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 29. februáru 2024.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2024 schodok vo výške 1 224,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 257,5 mil. eur (+9,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 343,2 mil. eur (+8,9 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 85,7 mil. eur (+7,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 339,1 mil. eur (+14,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri spotrebných daniach vo výške 113,4 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 87,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,4 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,8 mil. eur.  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 71,6 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur.

Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb o 2,0 mil. eur viac ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 54,5 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 6,0 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,0 mil. eur.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať na stránke Ministerstva financií SR.

Zdroj: MF SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.