Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na prevenciu kriminality v samosprávach, mestách a obciach 20 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O tejto sume bolo rozhodnuté počas rokovania vlády pre prevenciu kriminality. 

V súvislosti s tým pripravuje MIRRI dve výzvy. 

Prvá výzva na investície do bezpečného prostredia obcí, miest a regiónov v objeme 4 milióny eur sa bude týkať bezpečnostných kamier a ich dobudovania. Má byť realizovaná ako integrovaná územná investícia. O tom, kde budú kamery umiestnené, či koľko obcí bude chránených, tak rozhodnú samotné mestá a obce.

Druhá výzva Podpora budovania inteligentných miest a regiónov v objeme viac ako 16 miliónov eur sa bude týkať inteligentných riešení bezpečnosti a dobudovania komplementárnych systémov. „Bude o tom, aby kamery nielen pozorovali, ale aj rozlišovali, o tom, aby pôsobili preventívne, aby sa budovali pulty centrálnej ochrany, aby sme kamerami vedeli vybaviť nielen mestá, ale aj obce," dodal Richard Raši.

Rezort taktiež vyčlenil viac ako 80 miliónov eur na takzvané rómske hliadky. 

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.