Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Predĺženie poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny do 30. júna 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca najdlhšie do 30. júna 2024.

Zjednotila výšku príspevku na 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca,

  • ak ide o ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ak sa ubytovanie neposkytuje na základe oprávnenia podľa živnostenského zákona (ubytovanie poskytujú právnické osoby), alebo
  • ak obce a vyššie územné celky ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

Príspevok za ubytovanie odídenca v bytoch a rodinných domoch zostáva nezmenený, bude sa poskytovať vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca.

Predĺžením poskytovania vyplácaného príspevku, vrátane úpravy výšky príspevku, sa okrem zabezpečenia bývania pre odídencov vytvorí priestor na prípravu potrebných legislatívnych zmien, na základe ktorých by pomoc poskytovaná odídencom v oblasti bývania mala byť adresná, a to najmä pre zraniteľné skupiny osôb, a ktoré  zabezpečia udržateľnosť takejto formy pomoci pre ďalšie obdobia.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.