Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda schválila návrh na zmenu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý posunie účinnosť zákona o výstavbe o jeden rok, teda do 1. apríla 2025.

Nová stavebná legislatíva mala začať platiť od 1. apríla 2024. K tomuto dátumu však do účinnosti vstúpi len jej časť, a to zákon o územnom plánovaní. Dôvodom je nepripravenosť na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. 

Popri posunutí účinnosti zákona ministerstvo dopravy navrhlo vykonať aj niekoľko zmien v aktuálne platnom stavebnom zákone, cieľom ktorých je skrátiť dobu prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb v prechodnom období, teda do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.