Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ako mestá a obce hodnotia zber bioodpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Portál EURACTIV Slovensko sa pýtal, ako po čase hodnotia mestá a obce zavedenie zberu kuchynského odpadu.

Pre väčšinu samospráv začala platiť povinnosť zavedenia triedeného zberu kuchynského odpadu od 1. januára 2021 s polročným prechodným obdobím. Pôvodne mali výnimku mestá Bratislava a Košice, pre ktoré začala platiť povinnosť od začiatku roku 2023.

Miera separácie biologicky rozložiteľného odpadu odvtedy postupne narastá. Množstvo zmesového odpadu historicky kleslo pod jeden milión ton, čo má pozitívny vplyv aj na mieru skládkovania.

Nová povinnosť však prinášala samosprávam problémy technické aj finančné, čo zhodne bilancujú pre portál EURACTIV Slovensko Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska.

Zdroj: EURACTIV Sloensko


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.