Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kybernetická bezpečnosť v samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

S cieľom dlhodobej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a odborného poradenstva pre samosprávu miest a obcí podpísalo Združenie miest a obcí Memorandum o spolupráci s Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu.

„Vzájomná spolupráca bude zahŕňať spektrum spoločných činnosti od poradenstva pre ZMOS a členské obce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb, cez vzdelávacie a konzultačné aktivity v oblasti legislatívnych a nelegislatívnych návrhov či usmernení pre samosprávu až po spoluprácu pri realizácii programov a či projektov“, uviedol generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura pri podpise spoločného memoranda.

Medzi ďalšie spoločné činnosti bude patriť aj identifikácia vzdelávacích potrieb členov ZMOS, spolupráca pri publikačnej činnosti a príprave propagačných materiálov v predmete činnosti KCCKB v pôsobnosti samosprávy miest a obcí, konzultácie pre posudzovanie návrhov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb zo strany verejného sektora a spoločná implementáciu do praxe samosprávy miest a obcí, podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného výkonu kontrolnej činnosti v samospráve miest a obcí a prezentácii jej výsledkov a iné oblasti spolupráce v rozsahu predmetu činnosti strán Memoranda.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.