Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Informácie týkajúce sa výzvy o predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (tzv. výzva 2.1) a pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností:

Žiadosti za mesiac október 2023:

- budú samosprávam vyplatené po poskytnutí finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR.

Žiadosti o dotácie za mesiac november 2023:

- možno predkladať od 24. januára 2024.

Ministerstvo hospodárstva SR pracuje na tom, aby v čo najkratšom čase bola spustená i možnosť predkladať žiadosti aj za december 2023.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.