Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na podporu triedeného zberu odpadu a zberných dvorov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov.

Oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým obce, združenia obcí, príspevkové či rozpočtové organizácie obcí. 

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov, ich rekonštrukciu, ako aj na rozširovanie už existujúcich zberných dvorov či nákup hnuteľného majetku, ktorý súvisí s triedeným zberom komunálnych odpadov. miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Financovaná je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vo výzve je alokovaných 23 miliónov 671-tisíc eur.

Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk aj webe ministerstva životného prostredia.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.