Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunikácia medzi zamestnávateľmi a úradmi práce sa zjednodušuje

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zjednodušuje povinnosti zamestnávateľov súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím.

Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí zamestnať aj občanov so zdravotným postihnutím. Zároveň musí podať výkaz o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím. Doteraz sa výkaz podával osobne alebo poštou.

Po prvýkrát môžu zamestnávatelia podať tento výkaz elektronicky najneskôr do 31. marca 2024 prostredníctvom portálu http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/. 

Očakáva sa, že sa tak urýchli spracovanie a vyhodnocovanie kontrol, ako aj zefektívni komunikácia zamestnávateľov s úradmi práce.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.