Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len "ÚPD") môžu požiadať miestne samosprávy.

Žiadateľ môže predložiť žiadosť od 1. apríla 2024 do 15. apríla 2024.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu rozhodne o poskytnutí dotácie do 31. mája 2024. Úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2024.

Rozsah poskytovania dotácií (zo zákona 226/2011 Z. z.) 

  • Žiadateľom o poskytnutie dotácie je obec, ktorá je obstarávateľom ÚPD (ďalej len „žiadateľ“).
  • Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie ÚPD.
  • Oprávnenými nákladmi sú náklady preukázateľne vynaložené na spracovanie ÚPD.
  • Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním ÚPD a na jej prerokovanie.

Žiadateľ preukazuje oprávnené náklady
a) písomnou zmluvou uzavretou medzi žiadateľom a spracovateľom ÚPD, ktorej predmetom je spracovanie ÚPD. 
b) účtovnými dokladmi preukazujúcimi vynaloženie oprávnených nákladov na účel dotácie. 

Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.