Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vybraný zraniteľný odberateľ na účely energokompenzácií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zákon o energetike, resp. príslušné nariadenie vlády SR jednoznačne špecifikuje, kto je vybraným zraniteľným odberateľom pre účely energokompenzácií.

Na základe uvedeného zákona je vybraným zraniteľným odberateľom:

  • odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,
  • skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,
  • skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Povinnosť byť zapísaný do registra sociálnych služieb platí len pre prevádzky zariadení sociálnych služieb.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.