Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štátny príspevok na pomoc s hypotékami

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Štát preplatí klientovi 75 % z nárastu splátky až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne) formou daňového bonusu. Pomoc sa vzťahuje na občanov, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka.

Ako postupovať?

Daňový bonus si osoba uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré bude podávať v roku 2024. Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 v roku 2024 na základe doručeného potvrdenia od banky.

Pomoc od 1.1.2024

Pomoc s hypotékami v roku 2024 však už bude zastrešovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pomoc teda už nebude vo forme daňového bonusu, ale priameho príspevku z úradu práce. Občania už môžu podávať svoje žiadosti.

Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.

Žiadosť je možné poddávať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk .

V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník aj spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, ten vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva financií SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.