Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Do 31. januára 2024 má povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb) každý, kto v priebehu uplynulého roka nadobudol nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023. Do uvedeného termínu treba podať aj žiadosť o oslobodenie alebo o zníženie dane.

Čiastkové daňové priznanie sa podáva v prípade, že ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo.

Ak v priebehu roka 2023 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Správcom dane z nehnuteľností je miestny úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Zdroj: portál Slovensko


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.