Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

Vzor je uvedený v prílohe zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je

  • koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny
  • návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny
  • návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.
Žiadateľ môže predložiť žiadosť od 1. apríla 2024 do 15. apríla 2024.
Úrad rozhodne o poskytnutí dotácie do 31. mája 2024.
Úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2024.
 
Viac informácií nájdete tu.
 

Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.