Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Voliči sa jednoduchšie dostanú k informáciám o kandidátoch pre všetky druhy volieb.

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda schválila návrh novely zákona č. 10/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, cieľom ktorej je vytvoriť nový elektronický register zaregistrovaných kandidátov.

Uvedený register bude obsahovať údaje o kandidátoch v parlamentných, prezidentských voľbách, vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako i vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí.

Zmenu pocíti verejnosť najmä pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, kde bolo doteraz potrebné vyhľadávať informácie o kandidátoch na viacerých  miestach – webových sídlach samosprávnych krajov, obcí, prípadne na úradných tabuliach obce.

Register kandidátov a kandidátnych listín pomôže znížiť riziko chybovosti na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkoch, lebo zanikne povinnosť manuálneho prepisovania a následného vyhotovovania zoznamov kandidátov.

Register bude slúžiť zároveň ako zdroj pre tlač a distribúciu zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov a údaje z neho budú poskytované Štatistickému úradu SR na účely spracovania výsledkov volieb.

Novela zákona by mala byť účinná od 1. júna 2024.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.