Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Príspevok za prácu v obecnej polícii

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 1. januára 2024 možno požiadať o tento príspevok formou žiadosti zverejnenej Sociálnou poisťovňou.

Príspevok za prácu v obecnej polícii je novou pravidelnou peňažnou dávkou pre bývalých príslušníkov obecnej polície.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii žiadateľ spĺňa za predpokladu:

  • že v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície,
  • trvanie pracovného pomeru žiadateľa v obecnej polícii bolo najmenej 25 rokov 
  • a jeho vek je najmenej 56 rokov. 

Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby. 

Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká v prípade:

  • úmrtia, 
  • dovŕšenia dôchodkového veku, 
  • priznaním predčasného starobného dôchodku 
  • alebo opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii.              

Príspevok za prácu v obecnej polícii sa každoročne valorizuje tak, ako dávka úrazová renta. Z príspevku za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa nevykonáva žiadne odvody. Žiadosť o dávku je možné po vyplnení doručiť pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.