Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Workshop Ako obstarať cyklotrasu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na workshop s názvom „Ako obstarať cyklotrasu“.

Dátum konania: 11. apríla 2024 od 9:00 do 13:00 hod. 

Forma: prezenčne v sídle úradu v Bratislave (kapacitné obmedzenie maximálne 35 účastníkov) a online prostredníctvom MS Teams 

Účasť na workshope je bezplatná

Priebeh: Počas workshopu budú účastníkom predstavné vzorové súťažné podklady. Tieto materiály slúžia ako inšpirácia a praktický návod pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Súčasťou workshopu bude aj interaktívna panelová diskusia za účasti renomovaných odborníkov a expertov z praxe. Diskusia poskytne priestor na zdieľanie skúseností, zodpovedanie otázok a hlbšie preskúmanie tém súvisiacich s obstarávaním cyklotrás a iných stavebných prác.

Workshop je organizovaný v rámci aktivít projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“  financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Link na registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na stránke úradu pre verejné obstarávanie.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.