Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Regulované používanie mobilných telefónov na základných školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR navrhuje v 1. až 3. ročníku základnej školy úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy.

Od 4. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program. Od 6. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak to vyžaduje štátny vzdelávací program, alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania.

V tomto duchu pripraví ministerstvo zmenu zákona a vyhlášku, ktorá reguláciu podrobnejšie upraví. Rezort tiež poskytne školám podrobné usmernenia a podporu pri implementácii nových pravidiel.

Pri regulácii používania mobilov budú platiť výnimky pre deti so špeciálnymi potrebami. Presne ich vymedzí nariadenie ministerstva školstva. Regulácia bude zároveň analogicky zavedená aj pre osemročné gymnáziá.

Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.