Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. marcu 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. marcu 2024.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca 2024 schodok vo výške 2 181,5 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 241,0 mil. eur (-5,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 377,0 mil. eur (+6,1 %).Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 617,9 mil. eur (+39,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 237,0 mil. eur (+6,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 112,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 52,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 25,1 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,5 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 101,1 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur.

Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb o 3,0 mil. eur viac ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 2,9 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 53,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,8 mil. eur.

Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva financií SR.

Zdroj: MF SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.