Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mestá majú problém s financovaním školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Zástupcovia odborov školstva členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) a mestských častí mesta Bratislava sa na online rokovaní pracovnej skupiny ÚMS pre problematiku školstva zhodli na tom, že mestá potrebujú vedieť včas, ako budú financovať svoje školské zariadenia.

Rokovanie pracovnej skupiny ÚMS pre oblasť školstva sa venovalo prioritne plánovaným zmenám vo financovaní materských škôl, ktorých zriaďovateľmi sú mestá a obce. Tie by totiž, od roku 2025, nemali byť financované z podielových daní, ale zo štátneho rozpočtu (tzv. normatívne financovanie). O stanovení výšky tohto normatívu rozhodne Ministerstvo financií SR.  Napriek tomu, že Ministerstvo školstva SR považuje túto zmenu už za rozhodnutú, nie je známe, aký vplyv  bude zmena mať na rozpočty miest.

Aktuálna situácia vyvoláva veľké obavy v mestách, keďže začínajú zápisy do základných škôl, materských škôl a základných umeleckých škôl.  Mestá budú čoskoro pripravovať svoje rozpočty pre nasledujúci rok a nevedia, aké finančné prostriedky dostanú na prevádzku a mzdy svojich materských škôl, o akú sumu podielových daní sa, z dôvodu prechodu na normatívne financovanie, ich príjmy znížia a či budú mať  dostatok finančných zdrojov  pre svoje základné umelecké školy a centrá voľného času.

Zástupcovia miest spoločne diskutovali aj o problémoch, ktoré majú so zavedením motivačného príplatku ku mzde podľa regiónov pre pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl.  Tento príplatok totiž dostanú iba tí zamestnanci základných škôl, ktorí sú priamo financovaní štátom a nie z rozpočtu miest. A preto, nie vinou samospráv, vznikli v školách dve skupiny zamestnancov – tí, ktorí tento motivačný príplatok dostanú a tí, ktoré ho nedostanú. Samosprávy nemali na takýto príplatok pripravené svoje rozpočty.

Na rokovaniach s ministrom školstva Tomášom Druckerom, ktoré prebehli ešte v januári tohto roka, navrhovala ÚMS zriadenie spoločnej pracovnej skupiny medzi rezortom školstva, financií a zástupcami samospráv. Cieľom pracovnej skupiny má byť efektívne nastavenie financovania. Doteraz však ku zriadeniu takejto pracovnej skupiny nedošlo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.