Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Granty z iniciatívy Sadíme budúcnosť aj pre obce

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Odteraz sa môžu záujemcovia z radov obcí, škôl, organizácií či spolkov uchádzať o grant iniciatívy Sadíme budúcnosť vo výške až 4 tisíc eur.

Nový program nadácie Ekopolis ponúka pokrytie nákladov na výsadbu, starostlivosť o stromy, odborný dohľad a zafinancuje i potrebný materiál, náradie alebo dopravu. Podmienkou programu je výsadba miestnymi dobrovoľníkmi a následná starostlivosť. Výzva je otvorená do 15. februára 2022.

Grantový program Sadíme budúcnosť vo svojej úvodnej fáze funguje ako zásobník projektov zameraných na výsadbu stromov, pre ktoré nadácia Ekopolis priebežne hľadá zdroje na ich podporu, predovšetkým z prostredia firemných partnerov a darcov. Podľa Nadácie Ekopoli v čase vyhlásenia výzvy nie je známa presná výška prostriedkov, ktorú program rozdelí, vie však, že z prostriedkov, ktoré sú už teraz k dispozícii vďaka podpore ich doterajších partnerov, bude možné v roku 2022 financovať 10 – 15 komunitných projektov výsadby stromov po celom Slovensku.

Po jarnej uzávierke 15. februára vyhodnotí všetky projekty odborná komisia, ktorá bude prihliadať na zapojenie verejnosti do prípravy a realizácie výsadby, vhodný výber drevín i samotného miesta. Časť projektov bude podporených z prostriedkov, ktoré budú v čase vyhodnotenia k dispozícii. Ďalšie kvalitné projekty budú zaradené do zásobníka a podpora im bude pridelená po získaní financií počas roka 2022. O grant môžete požiadať online TU.

Záštitu nad iniciatívou prebralo Ministerstvo životného prostredia a odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia. Všetky potrebné informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk alebo www.ekopolis.sk.

Všetky detaily o iniciatíve nájdete v Propozíciách programu Sadíme budúcnosť 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.