Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Navýšenie alokácie pre obce v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR sa podarilo vyrokovať s ministerstvom financií viac peňazí pre obce v najmenej rozvinutých okresoch na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov a rozvoj cestovného ruchu. 

Výzva bola určená pre obce z 12 najmenej rozvinutých okresov, ktorým sa v roku 2020 skončila možnosť čerpať prostriedky. Pôvodnú alokáciu výzvy vo výške 4,9 milióna eur navýšilo ministerstvo investícií o ďalších 12 miliónov eur.

Obce predložili množstvo projektov, z ktorých najväčšiu časť tvorili práve aktivity súvisiace s budovaním a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov. Vďaka navýšeniu alokácie podporí rezort až 150 obcí v okresoch Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou.

Okrem projektov z tejto výzvy boli v priebehu roka podporené aj iné projekty pre osem NRO za necelých 6 miliónov eur, ktoré  predložili mestá, obce a združenia. Projekty boli zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie občianskej vybavenosti a projekty registrovaných sociálnych podnikov, cieľom ktorých je integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a  projekty podnikateľských subjektov zameraných na inováciu výrobných procesov.

Podporené projekty priamo vytvoria nové pracovné miesta v okresoch Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča,  Medzilaborce Michalovce, Stropkov a Snina.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.