Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Preplatia poplatky za školské kluby detí

Kategória: Aktuality

Rezort školstva zverejnil výzvu na preplatenie poplatkov v školských kluboch detí pre deti zo znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.

Cieľom výzvy je pomoc rodičom zo sociálne znevýhodneného prostredia, či rodičom v hmotnej núdzi. Ministerstvo školstva takýmto rodinám preplatí poplatky za školské kluby detí. Celkovo rozdelí až 2 625 000 eur.

Vďaka výzve „Kompenzácia poplatkov v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ sa odstráni hlavná prekážka pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, či žiakov z rodín v hmotnej núdzi do činnosti školského klubu detí. Žiadateľ môže získať na jedného žiaka/mesiac kompenzáciu vo výške 15 eur.

Výzva je otvorená pre všetky základné školy a špeciálne základné školy na Slovensku, to znamená aj pre verejné, cirkevné a súkromné školy. Prihlasovanie je možné do 17. januára 2022 a realizácia tohto kola výzvy bude v mesiacov február 2022 až jún 2022. Prihlasovanie do výzvy je výhradne cez elektronický formulár.

„Kompenzácia poplatkov v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ je poslednou výzvou v tomto roku, ktorú pripravilo a vyhlásilo ministerstvo v oblasti regionálneho školstva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Na výzvy Spolu múdrejší 2, Spolu múdrejší 3, Spolu úspešnejší, Spolu úspešnejší 2, Doučujúci prostredníctvom neštátneho sektora, Pomocný vychovávateľ pre materské školy a Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi boli celkovo vyčlenené finančné prostriedky vo výške 18 615 200 eur.

Všetky informácie k výzve a prihlasovací formulár sú zverejnené TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.