Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - manuál pre obce

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Vzhľadom na aktuálnu tému zberu rozložiteľného komunálneho odpadu Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre obce manuál zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Cieľom tohto manuálu je pomôcť samosprávam lepšie sa zorientovať v problematike zavádzania zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností na svojom území.

Poukazuje na dôvody a súvislosti, ktoré viedli k povinnosti jeho zberu, a základné faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomiku odpadového hospodárstva, kvalitu a množstvo vyzbieraného biologického odpadu.

Manuál zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.