Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novely vyhlášok k režimu OP, na hraniciach a k prevádzkam

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informácie k novelám vyhlášok, a to nasledovne:

1. Zmena definície režimu OP

Vo vyhláškach k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa mení definícia osoby v režime OP. Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Medzi osoby v režime OP zaraďujeme po novom aj osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa:

  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok
  • negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti COVID-19 nájdete tu: Metodické usmernenia.

Po novom je teda režim OP nasledovný:

Očkovaní (O):

  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže:

  1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 vyhlášky
  2. negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Prekonaní (P):

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

2. Zmena kapacít v prevádzkach a na hromadných podujatiach

Kapacitné obmedzenia v prevádzkach a na hromadných podujatiach sa menia z 25 m2/osobu na 15 m2/osobu. Zmena vyplynula z návrhu MZ SR, ktoré reagovalo na aplikačnú prax. (V prevádzkach i na HP je totiž potrebné držať si odstup od iných ľudí v dvojmetrovej vzdialenosti, čo vychádza na plochu 16 m2/osobu. Vraciame sa tak k zaužívanému kapacitnému limitu 15m2/osobu.)

Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

3. Zmeny v hraničnej vyhláške

Účinnosť vyhlášky: 23. decembra 2021

A) V zozname rizikových krajín, ktorý bol stanovený pre variant omikron, po novom nebudú Seychely, Izrael a Hong Kong: zoznam sa pripravoval v krátkom čase s vtedy  dostupnými informáciami, na základe nových údajov sa zoznam prehodnotil.

Po novom teda platí, že domáca izolácia bez ohľadu na očkovanie sa nariaďuje po príchode na Slovensko z Juhoafrickej republiky, Botswany, Namíbie, Lesotha, Eswaniti, Mozambiku a Zimbabwe.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:

  • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
  • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode

Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u osôb neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

B) Pojem kontraindikovaná osoba a preukazovanie sa touto skutočnosťou boli zosúladené s odborným usmernením MZ SR. Ostatné podmienky pre vstup takejto osoby na územie SR zostávajú nezmenené. Teda okrem tejto skutočnosti (tlačivo v prílohe 4 hraničnej vyhlášky) sa musia preukazovať aj potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Jednotlivé vyhlášky sú k dispozícii po kliknutí.

Vyhláška ku karanténnym povinnostiam pri vstupe na územie SR

Vyhláška k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška k obmedzeniam prevádzok


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.