Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce a mestá môžu získať dotáciu na multifunkčné športové haly

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Obce a mestá môžu získať dotáciu na multifunkčné športové haly. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na zámer 12 miliónov eur. Výška dotácie na jeden projekt môže dosiahnuť maximálne 1,2 milióna eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je desať percent. Do výzvy sa možno zapojiť do konca júna roka 2022.

"Chceme vrátiť šport do regiónov a pomôcť mládeži, aby mohla tráviť svoj voľný čas aktívnym pohybom. Sumou 12 miliónov eur podporíme budovanie multifunkčných športových hál, ktoré budú slúžiť na rozvoj amatérskeho športu a pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách v regiónoch," vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí). Haly môžu byť podľa nej veľkým prínosom pre rozvoj slovenského športu a fyzického zdravia mladej generácie.

Výzva má motivovať k tvorbe spolupráce medzi školami, samosprávou a podnikateľmi, ktorej výsledkom má byť vízia práce s deťmi a mládežou už na základnej škole. Športové aktivity podľa rezortu pomôžu školákom zvýšiť telesnú zdatnosť, zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom rade prispejú k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody.

Multifunkčná hala nesmie priamo súťažiť s inou športovou halou rovnakého typu a musí k nej byť umožnený bezplatný prístup verejnosti. Výlučným používateľom multifunkčnej haly nesmie byť profesionálny športový klub. Projekt má tiež umožniť pravidelné a udržateľné využívanie haly zo strany amatérskych športových klubov a škôl v danej lokalite, ale aj využívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.