Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona proti byrokracii prinesie ďalšie zjednodušenie

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Novela zákona proti byrokracii prinesie pre občanov ďalšie zjednodušenie vybavovania úradných záležitostí. Od 1. januára 2022 prejdú elektronizáciou nižšie uvedené potvrdenia/výpisy:

  • kópia rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu,
  • potvrdenie o pobyte, o pridelení IČO,
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  • výpis z registra / zoznamu advokátov, výpis z centrálneho registra exekúcií,
  • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
  • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v  konkurze ani naňho nie vyhlásený konkurz.

Znenie novely si môžete pozrieť TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.