Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nákup materiálu na rekvizity a výroba rekvizít dodávateľským spôsobom

Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za nákup materiálu na rekvizity a výrobu rekvizít v obci?

Obec účtuje o obstaraní materiálu na rekvizity a ich výrobu prostredníctvom účtu 501 súvzťažne s účtom 321 v príslušnej analytickej evidencii. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie výdavku z bankového účtu (pozn. autora: pri účtovaní 321/221) bude podpoložka 637005. Je potrebné uviesť, že ak má predmetná aktivita reprezentačný charakter, účtuje sa uvedené cez účet 513 s príslušnou ekonomickou klasifikáciou 633016.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály