Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2023

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 7-8/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V letnom dvojčísle nášho časopisu nájdete články z účtovníctva, hospodárenia, legislatívny a kontroly.

Optimalizácia siete nemocníc zhorší zdravotnú starostlivosť v regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej venuje veľkú pozornosť optimalizácii siete nemocníc, ktorá vo viacerých regiónoch Slovenska prinesie zhoršenie zdravotnej starostlivosti. ZMOS podľa slov svojho predsedu Jozefa Božika ešte do parlame...

ZMOS na rokovaní o výške výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Martin Červenka (prvý podpredseda ZMOS), Martin Chren (podpredseda Komory miest ZMOS) a Ladislav Adamovič (odborný expert Kancelárie ZMOS) sa na Úrade územného plánovania a výstavby SR zúčastnili pracovného stretnutia o výške výdavkov na úhradu ná...

Sociálne podniky dávajú prácu 3500 znevýhodneným osobám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Sociálne podniky na Slovensku už 5 rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju.

Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl s účinnosťou od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon, priniesol s účinnosťou od 1. septembra 2023 viacero úprav a zmien týkajúcich sa rozhodovacej činnosti riaditeľov škôl podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Pre zriaďovateľov školských jedální: Zmena na pozícii vedúcej jedálne (ako správne prebrať a odovzdať zariadenie školského stravovania)

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Pre zriaďovateľov zariadení školského stravovania (školské jedálne) dávame do pozornosti ako pomôcku pre bežnú prax, informácie týkajúce sa preberania a odovzdávania agendy vedúcej školskej jedálne.

ZMOS zverejnilo program workshopu V4: Obecné podniky v praxi miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pozýva na workshop národných združení miest a obcí krajín V4 “Obecné podniky v praxi miest a obcí”, ktorý sa uskutoční 2. augusta 2023 v Čadci.

Ministerstvo dopravy zverejnilo piatu zmenu výzvy na obnovu verejných budov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Zdroj: Ministerstvo dopravy SR

Ministerstvo dopravy SR zverejnilo oznámenie č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z ...

ZMOS a SK8 naďalej trvajú na vyplatení kompenzácie cien energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

 Hoci mimoriadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky nebola pre nízky počet poslancov otvorená, ZMOS a SK8 žiadajú vyplatenie sľúbených 108 miliónov eur ako kompenzáciu vysokých cien energií. O zložitej situácii samospráv informovali jej pr...

Obciam pri poskytovaní ubytovania Ukrajincom chýbali jednotné postupy, absentovala kontrola použitých peňazí

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Zdroj: NKÚ SR

Nejednotné pravidlá evidencie odídencov z Ukrajiny spôsobovali obciam problémy hodnoverne preukázať, či boli splnené podmienky na vyplatenie príspevku poskytovateľom ich ubytovania. V praxi vznikali situácie, keď zamestnanci miestnych úradov podpi...

ZMOS a SK8 chcú pri kompenzáciách energií pomoc prezidentky, tá pohotovo reagovala

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov (SK8) žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú o pomoc pri kompenzáciách cien energií vo výške 108 miliónov eur. Adresovali jej list, v ktorom volajú po stretnutí s vládou. Na tla...

ZMOS a Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR majú záujem na spolupráci

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Spoločné presadzovanie iniciatív vedúcich k zvýšeniu kvality služieb pre občanov obcí a miest na Slovensku bude cieľom úzkej spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS) SR.

Bezplatné dlhové poradne už pomohli 10 tisíc klientom

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

V 46 mestách po celom Slovensku dnes fungujú Bezplatné dlhové poradne, ktoré poskytujú právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc ľuďom v zložitej finančnej situácii. Rovnako pôsobia ako prevencia pred nadmerným zadlžením. So zvládaním začarovaného ...

V rámci národného projektu Zelené obce Slovenska vysadili 33 532 kusov drevín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Presne 33 532 kusov drevín v 370 slovenských obciach sa doteraz podarilo vysadiť v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska.

Rezort práce predlžuje financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

Od apríla tohto roka sa systém aktivačných prác na Slovensku zásadne zmenil. Cieľom bolo odstrániť neefektívne prvky v jeho fungovaní a občanov aktivovať formou aktívnych opatrení na trhu práce. Zmeny si vyžadovali zaradiť aktivovaných uchádzačov ...

Covidová pomoc pomohla podnikateľom a živnostníkom, obišla však miestnu samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Zdroj: NKÚ SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo počas pandémie za obdobie od marca 2020 do júna 2022 v rámci projektu Prvá pomoc takmer 2,5 miliardy eur. Z tejto sumy viac ako dve tretiny využili na udržanie pracovných miest zamestnávatelia...

Aktualizácia limitu verejných výdavkov na roky 2023 - 2025 a výpočet limitu verejných výdavkov na rok 2026

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

V zmysle § 30aa ods. 9 zákona je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povinná vykonať pravidelnú aktualizáciu platného limitu každoročne k 30. júnu.

Ponuka školenia pre zástupcov samospráv a zriaďovateľov služieb vzdelávania a starostlivosti o deti so zameraním na strategické plánovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pripravila bezplatné školenie v rámci programu Spolu pre deti.

ZMOS rokoval s ministrom o oddialení účinnosti zákona o mechanicko-biologickej úprave odpadu pred skládkovaním

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokračuje v snahe oddialiť účinnosť zákona o mechanicko-biologickej úprave odpadu pred skládkovaním. Zástupcovia ZMOS rokovali o tejto téme s ministrom životného prostredia SR Milanom Chrenkom.

Podporujeme zachovanie všetkých existujúcich ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v jednotlivých mestách a regiónoch Slovenska

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska vyjadrilo zásadný nesúhlas s navrhovanou Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.