Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 7-8/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V letnom dvojčísle nášho časopisu nájdete články z účtovníctva, hospodárenia, legislatívny a kontroly.

Vážení čitatelia,

leto je už v plnom prúde a s ním prichádza aj naše letné dvojčíslo. Nájdete v ňom články z účtovníctva, hospodárenia, legislatívny a kontroly.

V rubrike „Hospodárenie“ prinášame článok, ako majú mestá a obce na základe jednotkového koeficientu na žiaka prerozdeliť podielové dane medzi svoje organizácie.

Praktické články s príkladmi účtovania určite potešia všetkých účtovníkov. V letnej rubrike „Účtovníctvo“ sa venujeme účtovaniu združenia obcí bez právnej subjektivityúčtovaniu miezd a platov zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, obstaraniu majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizáciítechnickému zhodnoteniu dlhodobého majetku v nájme a výpožičkeúčtovaniu dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou účtovnej jednotky, ako aj zvereniu majetku do správy obce.

zmenách vo financovaní originálnych školských kompetencií v obci sa dozviete viac v rubrike „Z legislatívy“.

Príspevok o postavení daňového subjektu počas daňovej kontroly vykonávanej obcou uverejňujeme v rubrike „Z právnej praxe“.

V „Našej poradni“ sa dozviete, ako účtovať bezodplatne nadobudnutý majetokdávku v hmotnej núdzi pre neprispôsobivých občanov, ak je príjemcom tejto dávky mesto, ako aj podnikateľskú činnosť rozpočtovej organizácie mesta, ktorou je spojená škola.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.