Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Sociálne podniky dávajú prácu 3500 znevýhodneným osobám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Sociálne podniky na Slovensku už 5 rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju.

Ich činnosť nie je primárne orientovaná na tvorbu zisku, ale na napĺňanie rôznych spoločenských potrieb. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny osôb s problematickým uplatnením na trhu práce. Momentálne existuje viac ako 530 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú vyše 6300 ľudí, z toho 3495 sú zraniteľné a znevýhodnené osoby.

Mnohé z týchto spoločností pritom realizujú inovatívne podnikateľské zámery. Informácie o ich službách a produktoch sú zverejnené v online katalógu sociálnych podnikov www.katalogsp.sk.

Vďaka tomuto online nástroju môžu organizácie, firmy, ale aj bežní ľudia získať viacero výhod. Ocenia ho najmä verejní obstarávatelia, inštitúcie a samosprávy, ktorí realizujú najmenej desať verejných obstarávaní ročne. Tieto subjekty majú zo zákona povinnosť použiť tzv. sociálne hľadisko najmenej v 6 % z týchto obstarávaní. Registrované sociálne podniky majú výhodu pri uplatňovaní sociálneho aspektu a môžu získať zákazky jednoduchšie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.