Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo dopravy zverejnilo piatu zmenu výzvy na obnovu verejných budov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Zdroj: Ministerstvo dopravy SR

Ministerstvo dopravy SR zverejnilo oznámenie č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vzhľadom na veľký záujem oprávnených žiadateľov o tento typ podpory predložené žiadosti výrazne prekročili pôvodne stanovenú alokáciu výzvy v hodnote 120 mil. eur s DPH. Zmenou č. 5 sa alokácia navýšila o ďalších 60 mil. eur s DPH na celkových 180 mil. eur s DPH.

V tejto súvislosti sa zároveň upravuje termín uzavretia výzvy z pôvodne stanoveného 1. decembra 2024 na termín 31. júl 2023.

K zmenám vo výzve vydala kladné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita Úradu vlády SR – NIKA. Aktualizované dokumenty sú už zverejnené na internetovej stránke www.mindop.sk/budovy.

Výzva na predkladanie projektov obnovy historických a pamiatkovo chránených verejných budov je jednou z najúspešnejších výziev z Plánu obnovy a odolnosti. Do dnešného dňa evidujeme 223 žiadostí s pripravenými projektami obnovy budov v celkovej požadovanej sume vyše 238 miliónov eur. Uvedené svedčí o vysokej úspešnosti ministerstvom nastaveného dotačného nástroja, ktorý komplexne reaguje na potreby žiadateľov pri obnove dlhodobo zanedbávaného segmentu historických a pamiatkovo chránených verejných budov. 

Počet žiadostí dáva predpoklad vysoko úspešného splnenia nastavených cieľov Plánu obnovy a odolnosti obnoviť optimálne 137 tisíc m2. Každý obnovený m2 plochy verejnej budovy nielenže prispeje k plneniu klimatických cieľov SR, ale významne zníži náklady na prevádzku budov samosprávy, čo predstavuje pri súčasnej energetickej kríze nemalý benefit. Ide teda o mimoriadne vhodne využité verejné zdroje, ktoré synergicky popri pozitívnych finančných dopadoch na úsporu verejných financií vynakladaných na energie, vytvoria aj priaznivejšie podmienky pre poskytovanie verejných služieb občanom. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.