Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktualizácia limitu verejných výdavkov na roky 2023 - 2025 a výpočet limitu verejných výdavkov na rok 2026

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

V zmysle § 30aa ods. 9 zákona je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povinná vykonať pravidelnú aktualizáciu platného limitu každoročne k 30. júnu.

Platný limit na roky 2023 až 2025 sa aktualizuje podľa § 30aa ods. 9 písmen a), c) a i) o odhadované vplyvy legislatívnych zmien ovplyvňujúcich dlhodobú udržateľnosť verejných financií alebo príjmy verejnej správy a o platné sankcie dlhovej brzdy.

Ostatné vplyvy sa pri tejto aktualizácii nezahrnú, nakoľko pri ich výpočte by sa porovnávala ich skutočná výška za predchádzajúci rok s predpokladmi pri výpočte limitu na daný rok, pričom na rok 2022 ešte limit nebol stanovený.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zároveň v zmysle § 30aa ods. 2 druhej vety zákona vypočítala limit verejných výdavkov na rok 2026, keďže ide o rok, na ktorý sa zostavuje trojročný rozpočet verejnej správy, pričom na tento rok limit verejných výdavkov ešte nebol určený.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.