Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS a SK8 naďalej trvajú na vyplatení kompenzácie cien energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

 Hoci mimoriadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky nebola pre nízky počet poslancov otvorená, ZMOS a SK8 žiadajú vyplatenie sľúbených 108 miliónov eur ako kompenzáciu vysokých cien energií. O zložitej situácii samospráv informovali jej predstavitelia počas tlačovej besedy na pôde Národnej rady SR. Celú tlačovú besedu si pozrite TU.

Tá sa uskutočnila v piatok 21. júla 2023 potom, čo sa mimoriadnu schôdzu  o kompenzačných opatreniach pre samosprávy súvisiacich s rastom cien energií, kvôli malému počtu prezentujúcich sa poslancov, nepodarilo otvoriť. Z rovnakého dôvodu sa mimoriadna parlamentná schôdza neuskutočnila ani počas nasledujúceho dňa.

„Máme za sebou veľmi intenzívne rokovania na všetkých úrovniach, dôležitú tému dostali aj na pôdu Národnej rady SR. Vyzvali sme poslancov parlamentu k otvoreniu mimoriadnej schôdze. Vláda sa zaviazala, že urobí všetko pre to, aby do polovice augusta našla zdroje, ktoré by samosprávam pomohli a ktoré by umožnil štátny rozpočet. Verím, že aj bez uznesenia parlamentu budú platiť slová premiéra a že urobí všetko pre pomoc samosprávam a sľúbené zdroje sa stanú realitou. Trváme na naplnení tohto záväzku, aby boli služby pre občanov zachované,“ vyjadril sa predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

„Aj keď schôdza nebola uznášaniaschopná, myslím si, že vyvolala určitý tlak na predsedu vlády SR. Pre samosprávy ide o dôležité financie, vykonávanie niektorých kompetencií môže byť od septembra ohrozené. Pán premiér nemusí čakať do 15. augusta, tieto prostriedky by mal okamžite uvoľniť samosprávam, pretože sú v štátnom rozpočte. Veľakrát to boli samosprávy, ktoré v ťažkých časoch podržali štát a jeho obyvateľov,“ pripomenul Jaroslav Baška, podpredseda SK8 a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predseda ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik priznal, že keď videl, koľko poslancov parlamentu sa schádza, tak si s kolegami myslel, že účasť by mohla presiahnuť až počet 90 poslancov.

„Sme v predvolebnom období a nie všetci tí, ktorí boli prítomní, sa zaprezentovali. Mrzí nás, že rokovanie nebolo uskutočnené. Vo výbore všetci jednotne zahlasovali za navrhnuté uznesenie. Veľmi intenzívne sme rokovali v ostatných dňoch k tejto téme. Budeme čakať do 15. augusta 2023. Poslanci tým, že prišli, ale sa neprezentovali, prejavili záujem o túto tému. Ďakujeme všetkým, ktorí počas dovoleniek a kampaní merali cestu do Bratislavy. SK8 a ZMOS jednoznačne trvajú na vyplatení 108 miliónov eur,“ zdôraznil Jozef Božik.

Primátor Zvolena a podpredseda Komory miest ZMOS Vladimír Maňka uviedol, že je dôležité, aby sme Slovensko modernizovali z eurofondov. „Mestá a obce majú finančné problémy a niekedy povedia, že sa nebudú zaoberať eurofondami. Ak sa tak stane, štát príde o oveľa viac peňazí, ako nám teraz nechce vyplatiť. Ďakujem kolegom zo ZMOS a SK8 že sme vytvorili takéto partnerstvo, ktoré, verím, pomôže riešiť naše problémy.“

Na tlačovej besede poukázala na finančné problémy samospráv aj primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová. „Príjmy miest a obcí klesali už počas covidu. V kúpeľných mestách, ku ktorým patríme, zastalo ubytovanie i cestovný ruch. To, čo nám dnes nedá štát, sa premietne na občanov. Nechceme zvyšovať dane a dávať väčšie poplatky, ale, bohužiaľ, sme nútení. Tým, že sa nebudeme môcť uchádzať o eurofondy, zamedzíme rozvoj miest a obcí,“ upozornila.

Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď poukázal na zákonné navýšenie miezd i energetickú krízu. „Keď sa pozrieme na tento rok, tak deficit dopadov zvýšenej mzdy a energetickej krízy, ktoré sa nás všetkých dotýkajú, je 68%. V našej a v okolitých samosprávach prežijeme tento rok vďaka občanom, ktorým sme museli dať „darček“ v podobe 100% zvýšenia nárastu dane z nehnuteľností. Nikto nerobí politiku a nikto nič nenafukuje, je tu ale reálny problém. Bolo by fajn, keby štát počúval názor ľudí zo samosprávy, ktorí sú v prvej línii,“ vyzval primátor Novej Bane.

„V rámci výpadkov v rozpočte sme na hrane toho, aby sme zabezpečili služby pre občanov, ktoré nám zo zákonov vyplývajú. Obraciame každé euro, aby sme ho účelne a efektívne využili. Situácia je dlhodobo neudržateľná,“ doplnil Viktor Wiedermann, primátor Ilavy. 

Za naozaj vážnu situáciu označila aj starostka obce Kynceľová a podpredsedníčka Komory obcí Rady ZMOS Martina Kubišová. „ZMOS okrem miest združuje viac ako 2500 obcí. Máme veľký počet malých obcí, ktoré sa boria v neprekonateľných finančných problémoch. Čakajú na každú pomoc. Nemôžeme donekonečna zvyšovať občanov poplatky a dane. Čakáme na pomoc štátu. Veríme, že vďaka rokovaniam, ktoré spoločne zabezpečuje ZMOS a SK8, sa nám to podarí.“ Dodala, že jedinou organizáciou, ktorá prezentuje a obhajuje záujmy obcí so štatútom obec je ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.