Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS zverejnilo program workshopu V4: Obecné podniky v praxi miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pozýva na workshop národných združení miest a obcí krajín V4 “Obecné podniky v praxi miest a obcí”, ktorý sa uskutoční 2. augusta 2023 v Čadci.

Medzi rečníkmi privítame kolegov z miest a obcí z Maďarska, Česka a Poľska a taktiež zo Slovenska. Program workshopu nájdete TU.

Témou workshopu budú obecné / mestské podniky v praxi miest a obcí v jednotlivých krajinách V4, konkrétne sa pozrieme v jednotlivých krajinách:

  • na ich prínos pre miestnu samosprávu a samotné územie,
  • podmienky zriaďovania a typy obecných podnikov,
  • rozsah moľných sluľieb a výkonov poskytovaných obecnými podnikmi,
  • moľnosti a výhody zabezpečovania sluľieb a výkonov obecných podnikov  verzus ich obstarania prostredníctvom verejného obstarávania u externého poskytovateµa,
  • podporu obecných podnikov z národnej úrovne, napr. v čase covidovej krízy - kompenzácia strát.

Cieľová skupina workshopu:

Zástupcovia a odborní zamestnanci miest a obcí, zástupcovia miestnych mimovládnych organizácii spolupracujúcich s obcou. Počet účastníkov workshopu: 50 (20 zo Slovenska, 10 z Maďarska, 10 z Česka a 10 z Poľska).

Workshop bude prebiehať v slovenskom, českom, poľskom a maďarskom jazyku. Počas workshopu bude zabezpečené simultánne tlmočenie.

Pre všetkých účastníkov bude účasť na workshope bezplatná a počas dňa konania workshopu 2. augusta 2023 bude tiež zabezpečená strava. Pre obmedzený počet prihlásených účastníkov je možné zabezpečiť ubytovanie z 1. na 2. augusta 2023. Ubytovanie a účasťna workshope Vám bude potvrdená na základe registrácie na workshop.

Registrácia na workshop TU najneskôr do 28. júla 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.