Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2023

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dopa...

Samosprávy získajú tohtoročný podiel na firemnej dani už do konca apríla

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií SR si plne uvedomuje náročnosť situácie, v ktorej sa nachádzajú samosprávy pre negatívny vplyv energetickej krízy. Ministerstvo financií tak ako pre domácnosti, či podnikateľov vyčlenilo ešte minulý rok finančné zdroje na zas...

Výzva pre miestnu územnú samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Charakteristika Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o účasť na vzdelávacom programe Učiace sa mestá a obce: riadená participácia pre mestá a obce

Návrh zmeny zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Koniec skráteného medzirezortného ...

Ministerstvo vnútra rozosiela deťom a ľuďom nad 65 rokov prihlasovacie doklady pre systém eZdravie

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra začalo znovu doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre, ktorý slúži ako prihlasovací prostriedok do systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Adresátmi sú občania starší ako 65 rokov a deti mladšie ako 15 ...

ÚMS adresovala list poslancom NR SR – Opäť nás obchádzate!

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

ÚMS so  znepokojením zaznamenala ďalšie poslanecké návrhy zákonov, ktoré budú mať vplyv na samosprávy.  Ide o návrh zákona, ktorý predložili páni poslanci Karol Galek a Tomáš Šudík, týkajúci sa noviel zákonov č.657/2004 o tepelnej energetike a č.2...

ÚMS rokovala s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Riešenie energetickej krízy, schéma financovania, či odpustenie kovidových pôžičiek. Aj to boli témy dnešného rokovania zástupcov ÚMS s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, aj za prítomnosti zástupcov ZMOS a SK 8. Stretnutia sa za ÚMS zúčastnili p...

Aj samosprávy sú povinné zverejňovať zmluvy v CRZ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Výzva pre miestne samosprávy na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií za...

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 03/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia časopisu

Marcové číslo časopisu prináša spracovanie príspevkov od našich odborníkov na aktuálne témy z oblasti legislatívy, rozpočtu a ďalších oblastí.

Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje pripravovanú možnosť zníženia pokút pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

ÚMS predstavila svojim členom poslanecký pozmeňovací návrh k aktuálnej novele zákona o verejnom obstarávaní.

Štát dokáže na dotáciách efektívnejšie využiť minimálne 370 miliónov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Z 1,5 miliardy eur, ktoré dá štát ročne na dotácie, by sa dalo efektívnejšie využiť minimálne 370 miliónov eur. Vyplýva to z odporúčaní revízie výdavkov, ktorú vypracovali analytické jednotky ministerstva financií Útvar hodnoty za peniaze a Inštit...

Vláda schválila systémovú zmenu financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Vláda v stredu 8. marca 2023 schválila návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Predmetom návrhu novely je zmena systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zbor...

Na prihlásenie obcí do Dediny roka 2023 ostáva posledný mesiac

Kategória: Aktuality Autor/i: Slovenská agentúra životného prostredia

Už len do konca marca majú slovenské obce možnosť zapojiť sa do Dediny roka 2023. Ak práve vaša dedina je výnimočná a radi by ste ju zviditeľnili na mape Slovenska, neváhajte a prihláste ju do 12. ročníka na stránke www.dedinaroka.sk! Impulz k zap...

Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa zameral na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu konfliktu záujmov a uzavretia...

Obnova verejných budov je pomalá, pri súčasnom tempe bude trvať takmer tridsať rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad SR

Obnova verejných budov na Slovensku v rokoch 2014 až 2021 bola nesystémová a nenapredovala želaným tempom. Tieto roky sme nevyužili na zriadenie národnej databázy o budovách a ani na reálne zníženie spotreby energií. Pri ich súčasných vysokých cen...

Hospodárenie Slovenska sa bude zhoršovať, deficit do roku 2026 nad 4% HDP (Strednodobý semafor)

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza zahŕňa aj vplyvy nedávno schválených zmien legislatívy, najmä znovuzavedenie dotáci...

Ročný príspevok- úroveň vytriedenia KO

Kategória: Aktuality Autor/i: Environmentálny fond

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prerokovali nastavenie modulov splatností faktúr za energie i možnosti nastavení splátkových kalendárov pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V priestoroch Kancelárie ZMOS sa 24. februára 2023 uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov ZMOS, Slovenského plynárenského a naftového zväzu, SPP a VSE.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.