Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva pre miestnu územnú samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Charakteristika Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o účasť na vzdelávacom programe Učiace sa mestá a obce: riadená participácia pre mestá a obce

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o účasť na bezplatnom vzdelávacom programe Učiace sa mestá  a obce (PDF, 303 kB): riadená participácia pre mestá  a obce. Účelom výzvy je sprístupniť zástupcom miestnej územnej samosprávy (MÚS) aktuálne poznatky a zručnosti pre prípravu a realizáciu participatívnych procesov v rámci celodenného workshopu. 

Do vzdelávacieho programu Učiace sa mestá  a obce sa môžu zapojiť pracovníci MÚS na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o účasť na vzdelávacom programe Učiace sa mestá a obce: riadená participácia pre mestá a obce (PDF, 303 kB).

Cieľom programu je budovať odborné kapacity a poznatkovú prax zamestnancov MÚS a poskytnúť im praktické aj teoretické zručnosti a poznatky, ktoré zužitkujú pri príprave materiálov legislatívnej aj nelegislatívnej povahy, vyžadujúce si  zapojenie organizovanej a/alebo neorganizovanej verejnosti.

  • Dátum zverejnenia Výzvy: 20. marec 2023
  • Termín prijímania žiadostí:  20. marec – 12. apríl 2023
  • Dátum vyhodnotenia žiadostí: 14. apríl 2023

Termíny celodenných bezplatných workshopov pre samosprávu:

  • 24. apríl 2023 Prešov, regionálne centrum Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Levočská 5
  • 25. apríl 2023 Košice, Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru 2

Kontaktná osoba:


Zdroj:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.